Over Sportservice

 

Sportservice Kampen is onderdeel van het team Beleid & Subsidies MO van de gemeente Kampen en voert actief sportstimuleringsbeleid uit in de gemeente Kampen. Dit gebeurt in samenwerking met ondersteunende organisaties, vrijwilligers en diverse stichtingen en maatschappelijke organsaties. Jaarlijks worden er diverse activiteiten georganiseerd voor jeugd en senioren, maar biedt Sportservice ook ondersteuning aan verenigingen en rondom aangepast sporten. Ook worden activiteiten in de wijk gestimuleerd door combinatiefunctionarissen. Het uitgangspunt van Sportservice Kampen is het stimuleren van sport en bewegen in de brede zin. Ga voor meer informatie over de activiteiten en projecten voor de verschillende doelgroepen naar het tabblad "actuele thema's".

Visie en missie van sport

In de sport- en beweegnota 2008-2014, Kampen beweegt, zijn een visie en missie voor sport opgenomen. Deze zijn ook het uitgangspunt van Sportservice Kampen.

Visie: Sport is leuk om te doen, maar heeft ook op andere terreinen meerwaarde; winnen en verliezen (vorming), mensen ontmoeten (sociale cohesie) en gezondheid (preventie). Om die reden streeft de gemeente naar een sportieve samenleving waar zoveel mogelijk mensen deelnemen aan betaalbare beweegactiviteiten.

Missie: De gemeente Kampen wil alle burgers de mogelijkheid bieden deel te nemen aan activiteiten op het terrein van sport, vanuit het besef dat sportbeoefening een positieve invloed heeft op zowel de volksgezondheid, de maatschappelijke en sociale integratie, als op de karaktervorming en het welzijnsgevoel van het individu.

>> toon alle nieuwsberichten
01-12-2020 | 10:28 uur

Cursus Sociale Hygiëne

Data cursus: di 2 febr, di 16 febr (digitaal). Examen (fysiek): di 2 maart 20.00 uur
Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: De 2 cursusavonden zijn digitaal, het examen is fysiek in Kampen
Kosten: 75 euro per persoon, inclusief boekenpakket en examen
Aantal deelnemers: maximaal 30 (bij meer dan 30 aanmeldingen geldt er een maximum van 2 personen per vereniging/stichting).

Omschrijving
Bij voldoende deelname (minimaal 10 deelnemers) wordt er in het voorjaar van 2021 een cursus Sociale Hygiëne georganiseerd in Kampen. De cursus is in eerste instanties bedoeld voor de sportverenigingen van Kampen, als er plekken vrij blijven mogen ook overige maatschappelijke organisaties, met een locatie waar alcohol geschonken wordt, zich aanmelden. De cursus is afgestemd op het examen Sociale Hygiëne van de SVH en leidt op voor het landelijk examen. Op de derde avond in maart (datum wordt afgestemd met de deelnemers) vindt het examen in een locatie in Kampen plaats. Het betreft 2 (digitale) cursusavonden van 19.30-21.30 uur op dinsdag 2 en 16 februari.

Meer informatie
Wilt u meer info over de cursusinhoud, dank kunt u kijken op de website www.socialehygienenoordnederland.com of contact opnemen met Frank Rooseboom, zie contactgegevens hieronder.

Aanmelden
U kunt zich tot 31 januari 2021 aanmelden via dit formulier: 
Aanmeldformulier Sociale Hygiëne
 

Met vriendelijke groet,

Frank Rooseboom
Verenigingsondersteuner Sportservice Kampen
E f.rooseboom@welzijnkampen.nl
M 06-52043231

24-11-2020 | 16:26 uur

Uitnodiging interactieve webinars

De sportwereld begeeft zich in vreemde, onvoorspelbare tijden die vragen om een groot aanpassingsvermogen
en andere kennis. Om jouw sportorganisatie hierbij te ondersteunen nodigen we je graag uit om aan te sluiten
bij een of meerdere van de georganiseerde (kosteloze) webinars die plaatsvinden in november en december.

Klik hier om naar het overzicht van de webinars te gaan.

24-11-2020 | 16:14 uur

Uitreiking Overijsselse Vrijwilligersprijs

Wit-Blauw is een voorbeeldclub in de gemeente Kampen omdat zij als een van de eerste verenigingen gestart zijn met Clubkadercoaching. De clubkadercoaches dragen bij aan een positieve sportcultuur en een veilige pedagogische omgeving waarin zowel de kinderen als de trainers worden begeleid en ondersteund! Klik hier om het gehele bericht te lezen.

Naast Wit-Blauw ontvingen ook de gastvrouwen van de begraafplaats en het Praatcafé in de Bibliotheek dezelfde prijs.
Van harte gefeliciteerd!

19-10-2020 | 10:21 uur

Webinar "Het Moet Heel Snel Heel Anders!" - Ference van Damme

Bekijk hier de webinar terug.

Het zijn roerige tijden voor verenigingen en stichtingen! De maatschappij verandert in rap tempo en vooral op het gebied van communicatie gebeurt er veel.
Hoe betrekken we leden en deelnemers en hoe communiceren we met ze? 
Willen mensen nog wel vrijwilligerswerk doen?
Bestaat onze club nog wel over 10 jaar?
We moeten verjongen, maar hoe dan?

Het wordt tijd om de boel op te schudden!

Luister naar Ferenc en laat je inspireren.

Benieuwd wie Ferenc van Damme is? Klik op onderstaande link: 
https://www.nederlandkantelt.nl/kantelvoorbeelden/ferenc-van-damme/